.
IMIX maakt van ideeŽn projecten

wat?

wie?

hoe?

voor wie?

met wie?

welke?

waarom?

.

Wat doet IMIX?

IMIX Projecten neemt initiatief en werkt creatief aan vernieuwing in de bouwsector met vele anderen samen richting de circulaire toekomst. Het is duidelijk dat de bouw structureel anders moet als we verantwoordelijk met onze planeet willen omgaan: reductie van grondstoffen en CO2, en inclusiviteit zijn de ambities die vele partijen delen. De mooie uitdaging ligt in het boeiende proces om hiervoor concrete oplossingen te creŽren die blijvend werken in de context van de economische werkelijkheid. IMIX werkt graag in die nog onzekere omstandigheden om met inzet van veel ervaring en creativiteit nieuwe richtingen en oplossingen te realiseren.

Concreet werkt Imix daarvoor aan de volgende aspecten:

...lees verder

.

Wie is IMIX?

IMIX projecten BV is het bedrijf van waaruit Gijsbert Jansen werkt aan nieuwe projecten. Enerzijds vanuit uitgebreide ervaring met de vele aspecten van het bouwproces. Anderzijds vanuit een sterke ambitie om te helpen relevante stappen vooruit te zetten in het verantwoord en inspirerend vormgeven van onze leefomgeving. De onafhankelijke zelfstandigheid maakt het mogelijk om risico te nemen en te investeren in innovatie projecten vanaf het vroegste conceptuele stadium, waar weinig - vooral geen financiŽle - partijen in durven te investeren, terwijl dat 'embryonale stadium' de onmisbare kiem is voor alle projecten.

...lees verder

.

Voor wie werkt IMIX?

Het eerste initiatief tot een project komt op verzoek of samen met anderen of vanuit IMIX zelf. Na de eerste startfase wordt de samenwerking uitgebreid met deskundige partijen in de belangrijkste disciplines van het project. Soms wordt het opdrachtgeverschap overgedragen of gedeeld. Soms wordt op verzoek van anderen een project opgestart in opdracht. In de praktijk werkt IMIX vooral voor de volgende partijen:

 • Overheden en organisaties met een bijzondere ambitie in de gebouwde omgeving
 • Bewoners en zakelijke gebruikers
 • Beleggers en investeerders
 • Bouwbedrijven en projectontwikkelaars
 • Gebouw- en grondeigenaren

...lees verder

.

Met wie werkt IMIX samen?

Goede projecten ontstaan uit een vruchtbare en prettige samenwerking tussen vele deskundige partners. Belangrijk onderdeel van het starten van projecten is daarom het organiseren van samenwerkingsvormen in diverse verbanden. Op welk moment, welke expertise, welke partij, welke contractvorm, financiering daarvan en afstemming binnen de samenwerking. Nadat de eerste samenwerkingsafspraken op een A4-tje zijn gemaakt, volgt een proces dat uitgroeit tot complete contracten en een zorgvuldige professionele samenwerking.

...lees verder

.

Waarom werkt IMIX zo?


De bouwsector produceert de bouwprojecten die onze omgeving vernieuwen, mooier maken en voorzien in huisvestingsbehoefte: comfortabele ruimte om te wonen of werken. De bouw zorgt voor heel veel werkgelegenheid en als we ze goed bouwen leveren ze ook nog energie op. Maar ze ontstaan niet vanzelf. Iemand moet beginnen! Dat doet IMIX. Soms lastig: een idee is vluchtig, mensen zien in het begin niet altijd de waarde van het vage concept, processen lopen onvoorspelbaar door de vele invloeden van buiten. Maar vooral ook dankbaar: heel veel mensen werken uiteindelijk aan iets dat voortkomt uit ons initiatief, mensen wonen of werken er prettig in. De omgeving wordt mooier, nieuwe oplossingen vinden haar weg in de bouwpraktijk.

Hoofddoel van IMIX is om projecten te starten die onze omgeving duurzaam verbeteren. 'Verbeteren' is voor IMIX samen te vatten in 5 actuele thema's:

...lees verder

.

Hoe werkt IMIX?

Projecten starten bij de eerste wensen of ideeŽn die worden voorgelegd of waar wij tegenaan lopen. Er wordt eerst in een creatief proces stap voor stap toegewerkt naar een concreet plan van aanpak: een compleet business plan. Vervolgens organiseren wij de samenwerking met de mensen en bedrijven om de belangrijkste aspecten voor die oplossingen met ons in te gaan vullen. Het project wordt in het team uitgewerkt naar een compleet pakket plannen, financiering en afspraken of contracten met investeerders, beleggers en/of gebruikers, betrokken projectpartners, overheden, omwonenden en andere betrokkenen. wat een duidelijke basis vormt voor de technische uitwerking van de plannen voor realisatie.

...lees verder

.

Welke projecten start IMIX?

In de allereerste beginfase van projecten zijn er veel onzekere aspecten waardoor projecten weer eindigen; hoe verder in het proces hoe zekerder. Om die reden werkt IMIX continu aan een aantal projecten tegelijk. In die eerste fase is bij veel partners vertrouwelijkheid cruciaal, vanuit de vele zakelijke of persoonlijke belangen die een rol kunnen spelen. Op deze website kunnen wij daarom alleen de recente projecten noemen die al in een concreet stadium zijn gekomen waarin de partners akkoord zijn met publiciteit.
 • Villa Lichtenberg, gebouwd van sloopmateriaal van een ziekenhuis
 • De Bouwkringloop
 • Bouwmarktplaats.nl
 • Binnenstedelijk woon-/winkelgebouw Eemplein Amersfoort
 • Een woongebouw met zorg voor de toekomst: De Pastorietuin te Voorthuizen
 • ...lees verder

.
IMIX projecten BV
M +31 (0)6 53 14 95 06
info@imixprojecten.nl

Prins Willem-Alexanderlaan 65
3818 ZL Amersfoort
KVK 32134682
Design by NUQIS media © IMIX projecten BV 2018 Disclaimer